BEVAKNING

Vi har nog marknadens bredaste bevakningstjänster. 
Nedan kan ni se vilka bevakningstjänster vi erbjuder.

Bevakningstjänster

PreSäkra AB - Förhindrar & Förebygger

Uniformerad bevakning

Våra uniformerade väktare patrullerar arbetsplatsen och säkerställer trygghet och ordning. Med vår erfarenhet förhindras brott, skador, svinn, drifttekniska skador och annan problematik. PreSäkras väktare är speciellt utvalda för det enskilda uppdraget. En typisk arbetsplats för den uniformerade väktaren kan vara köpcenter, varuhus, butik eller liknande.
En uniformerad väktare kan arbeta som butikskontrollant preventivt för att förebygga stölder och öka tryggheten för personalen.

Stationär bevakning

Vi lösningar utifrån dina önskemål och behov. Våra stationära uppdrag består av fler olika tjänster som kan sammanställs till en heltäckande bevakning. Den stationära bevakningen medför trygghet för både personal och verksamhet samt förebygger skador/brott av olika slag.
Några exempel är: 

Kameraövervakning

⦁ Brandbevakning

⦁ Bevakning av värdefullt gods

⦁ Receptionstjänst

⦁ Bemanning av portar och grindar

⦁ Säkerhet under evenemang- och ombyggnation

⦁ Egendomsbevakning

⦁ Rondering i lokaler och specifika områden

⦁ In- och Utpasserings kontroller

⦁ Upplåsning och låsning av ett objekt inkl av- och pålarmning i t.ex. köpcenter eller butik.

Butikskontrollanter

Optimal lösning för dig med butik och svinn. PreSäkra erbjuder uppdrag med butikskontroller, en av våra specialiteter som vi har en lång erfarenhet av. Detta är en tjänst som utförs av väktare med specialistutbildning. Denne arbetar normalt inom olika former av dagligvaruhandel med ett och samma syfte, att uppmärksamma och ingripa vid olika former av svinn.
Ett ingripande vid svinn av brottslig art medför oftast en anmälan där PreSäkra sköter direktkontakt med polisen. Du som ägare eller butikspersonal behöver inte ta några risker eller diskussioner med gärningsmannen. Vi sköter all handläggning.
Våra butikskontrollanter arbetar på ett professionellt och obemärkt sätt vilket gör det svårt för gärningsmannen att uppmärksamma oss. Våra butikskontrollanter arbetar alltid civilt med vardagliga kläder för att smälta in i omgivningen. Vid ett eventuellt ingripande eller vid en kontroll kommer kontrollanten att uppvisa medhavd id-handling.

Ordningsvakt

En ordningsvakt är polisens förlängda arm och rapporterar till polismyndigheten. En ordningsvakt skall förutom sin roll som servicepersonal kunna ingripa mot stökiga individer och grupperingar med hjälp av flertalet polislagar. Där vi finns säkerställer vi så att ordningen och tryggheten upprätthålls. Dessutom kommer vi kunna assistera brandkår och sjukvårdspersonal om behov finns.

Förutom arbete i t.ex. varuhus, gågator, centralstationer och domstolar kan ordningsvakten även utföra arbete på restaurang, nattklubb och vid speciella arrangemang. Alla våra ordningsvakter är utbildade inom hjärt och lungräddning och har genomgått en specifik utbildning för att kunna hantera akuta problem.
Samtliga ordningsvakter hos PreSäkra bär ordningsvakts-kostymen istället för standarduniformen för ett mer professionellt och städat intryck!

VARFÖR VÄLJA OSS ?

PreSäkra har auktorisation att bedriva bevakning och säkerhet i hela riket. 
Våra ledord är att “förhindra och förebygga” vilket är det vi gör när vi med kvalificerad personal och närvaro avskräcker brott och ingriper vid behov.  Förutom ordinarie bevakningsuppdrag med civila/uniformerade väktare, ordningsvakter och butikskontrollanter tar vi oss även an uppdrag som berör fastighetsjour, utryckning, rondering och receptionstjänster. 

Vi arbetar även med säkerhetsutbildningar till er personal, riskanalyser och interna utredningar. 

JOURNUMMER DYGNET RUNT

BOKA ETT MÖTE MED OSS IDAG!